Hiển thị kết quả duy nhất

Socket: AM4 , AMD Ryzen thế hệ thứ 1 Tốc độ xử lý: 3.2 GHz - 3.6 GHz ( 6 nhân, 12…
Socket: AM4 , AMD Ryzen thế hệ thứ 2 Tốc độ xử lý: 3.4 GHz - 3.9 GHz ( 6 nhân, 12…
Socket: AM4 , AMD Ryzen thế hệ thứ 2 Tốc độ xử lý: 3.2 GHz - 4.1 GHz ( 8 nhân, 16…
Socket: AM4 , AMD Ryzen thế hệ thứ 2 Tốc độ xử lý: 3.7 GHz - 4.3 GHz ( 8 nhân, 16…