Hiển thị kết quả duy nhất

Ổ cứng WD Gold 10TB WD101KRYZ cho server - datacenter. Dòng gắn trong 3.5 inch tốc độ quay 7200RPM, bộ…
Ổ cứng WD Gold 12TB WD121KRYZ cho server - datacenter. Dòng gắn trong 3.5 inch tốc độ quay 7200RPM, bộ…
Ổ cứng WD Gold 1TB WD1005FBYZ cho server - datacenter quy mô lớn. Dòng gắn trong 3.5 inch tốc độ…
Ổ cứng WD Gold 2TB WD2005FBYZ cho server - datacenter quy mô lớn. Dòng gắn trong 3.5 inch tốc độ…
Ổ cứng WD Gold 4TB WD4002FYYZ cho server - datacenter quy mô lớn. Dòng gắn trong 3.5 inch tốc độ…
Ổ cứng WD Gold 6TB WD6002FRYZ cho server - datacenter quy mô lớn. Dòng gắn trong 3.5 inch tốc độ…
Ổ cứng WD Gold 8TB WD8002FRYZ cho server - datacenter. Dòng gắn trong 3.5 inch. Tốc độ quay 7200RPM, bộ đệm…